Philip Naert versterkt het team van Whyte Corporate Affairs

Donderdag 10 april 2014 — Om haar groei en toenemende specialisatie verder te ondersteunen, versterkt Whyte Corporate Affairs haar team met de aanwerving van Philip Naert als Consultant. De groei van Whyte Corporate Affairs weerspiegelt de stijgende complexiteit van het stakeholderlandschap waarin ondernemingen actief zijn en de toenemende vraag naar strategisch advies en professionele ondersteuning op het vlak van belangenbehartiging en reputatiebeheer.

Philip Naert was de afgelopen drie jaar Manager Public Affairs bij de sectorfederatie Febiac. Hij verdedigde de belangen van de leden van de federatie op federaal, regionaal en Europees vlak en vertegenwoordigde haar bij andere stakeholders.

Alvorens Febiac te vervoegen was Philip van 2008 tot 2010 adviseur van de toenmalige minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen, Vincent Van Quickenborne. Hij was er verantwoordelijk voor een reeks dossiers inzake administratieve vereenvoudiging, farma, chemie en automobiel.

Philip heeft een juridische achtergrond als Master in de Rechten (KULeuven) en was aanvankelijk juridisch adviseur bij de HR dienstengroep Acerta. Tevens was hij ook praktijkassistent voor het vak ‘Staatsrecht’ aan de KULeuven.

Met deze juridische achtergrond en met zijn uitgebreide ervaring in de Belgische beleidswereld, zorgt Philip Naert voor een verdere versterking van het team van consultants van Whyte Corporate Affairs, dat uit complementaire profielen is samengesteld.

Deze versterking van het team weerspiegelt enerzijds het succes en de groeiende klantenportfolio van Whyte Corporate Affairs en anderzijds de toenemende complexiteit van de dossiers waarin Whyte Corporate Affairs als adviseur optreedt, zowel in de terreinen van public affairs, bedrijfscommunicatie als crisiscommunicatie en issue management.