Whyte Corporate Affairs versterkt team met Florence Jaspart, specialiste in Change Management

Om verder te blijven groeien en als antwoord op de stijgende vraag van klanten naar strategische begeleiding in complexe en vaak gevoelige dossiers, worden de expertise en slagkracht van het Whyte Corporate Affairs team versterkt met nieuwe profielen: zo vervoegt Florence Jaspart het agentschap als consultant.

Maandag 15 december 2014 — Florence behaalde een master in communicatie voor organisaties en een bijkomende master in management aan de Louvain School of Management (UCL). Ze begon haar loopbaan als assistente voor de vakgroep Strategie van de Louvain School of Management, waar ze strategisch veranderingsbeheer doceerde. Parallel focuste ze voor de KBL Leerstoel Change Management vier jaar lang op het realiseren van verandering en op doeltreffende communicatie in situaties van grote onzekerheid (zoals overnames, herstructureringen, gewijzigd aandeelhouderschap...).

Na deze academische ervaringen stapte Florence over naar de praktijk: een jaar lang was ze verantwoordelijk voor de interne communicatie van alle sites van de UCL, waarbij ze de taak kreeg om een globale strategie uit te werken en nieuwe tools te implementeren teneinde de betrokkenheid van de verschillende stakeholders van de organisatie te verhogen.

Florence Jaspart vervoegt het Whyte Corporate Affairs team als consultant.

 

Doorgezette groei van Whyte Corporate Affairs

Zes jaar na de oprichting blijft Whyte Corporate Affairs zich verder ontwikkelen. Zo verwelkomde het agentschap deze zomer nog drie Associate Consultants: Ariane Goossens, Sebastiaan De Meester en Luigi Sementilli.

De uitbreiding van het team, dat nu 25 medewerkers telt, weerspiegelt de continue groei van het agentschap en van ons klantenbestand. Deze groei is te danken aan ons volledige en geïntegreerde aanbod diensten op het gebied van public affairs, corporate communication en crisismanagement. 

Florence Jaspart