Whyte Corporate Affairs versterkt team met Stany Vaes

Stany Vaes vervoegt Whyte Corporate Affairs en geeft mee vorm aan de verdere groei en specialisatie van het Whyte-team. In een steeds complexer wordend stakeholderlandschap hebben ondernemingen immers steeds meer nood aan strategisch advies en professionele ondersteuning bij hun public affairs en communicatie. Stany Vaes komt over van sectorfederatie Comeos en was voordien actief als advocaat.

Stany Vaes werkte de voorbije 4,5 jaar bij de handelsfederatie Comeos als head regulatory affairs. Samen met zijn team ondersteunde hij Belgische en internationale retailers met betrekking tot onder meer winkelopeningstijden, belastingen en heffingen, vastgoed, marktpraktijken, veiligheid, mededingingsregels, privacy, consumenteninformatie en geschillenbemiddeling en vertegenwoordigde hen bij de lokale, regionale en federale overheden. Stany was bij Comeos ook verantwoordelijk voor projecten zoals het Witboek Veiligheid, de Week van de Veiligheid, de Ombudsman voor de Handel, de Expansiedag en het Commerce Information Network (Comin).

Voordien werkte Stany als advocaat voor verschillende zakenadvocatenkantoren. Hij ondersteunde ondernemingen en overheden in hun uitdagingen met milieuvoorschriften, vergunningsaanvragen, ruimtelijke ordening, bodemsaneringsprojecten, afvalbeheer, overheidsopdrachten, onteigening, PPS-projecten, …

Met zijn ervaring in public affairs en in het federatiewezen, en zijn specifieke expertise in retail, milieu, vastgoed en publiekrecht, zorgt Stany voor een belangrijke versterking van het team van consultants van Whyte Corporate Affairs. Met de aanwerving van Stany Vaes bevestigt Whyte ook haar  voortrekkersrol in het begeleiden van ‘Not In My Backyard’-issues en vergunningstrajecten.

Stany is vloeiend in het Nederlands, Frans, Duits en Engels.

Contacteer ons
Joris Bulteel Whyte Corporate Affairs
Joris Bulteel Whyte Corporate Affairs
Over Whyte Corporate Affairs

Whyte Corporate Affairs is een Belgisch, onafhankelijk strategisch communicatieadviesbureau dat in 2008 werd opgericht. Whyte is gespecialiseerd in corporate communicatie (media & influencers), crisiscommunicatie en issues management, public affairs, interne communicatie & veranderings-management, financiële communicatie en information design. Het bundelt deze expertiseterreinen in een geïntegreerde ‘corporate affairs’ benadering en is een van de marktleiders. Whyte Corporate Affairs telt bijna 30 medewerkers en heeft kantoren in Brussel en Antwerpen.  

Whyte Corporate Affairs ontving tal van internationale onderscheidingen – in 2017 werd het bekroond met een European Excellence Award voor ‘Public Affairs’ en in 2018 ontving het een Sabre Award voor ‘Crisis Management’.